AB Atık Sevkiyat Tüzüğü Revizyon Taslağı Yayınlandı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, “AB Atık Sevkiyat Tüzüğü Revizyon Taslağı” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Avrupa Yeşil Mutabakatı Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından Atık Sevkiyatları Tüzüğünü revize eden bir mevzuat taslağı açıklandığı iletildi.

Söz konusu taslak ile atık kaçakçılığına karşı kararlı bir tutum sergilenmesi, atık ihracatına daha katı kurallar getirilmesi sağlanırken, AB'nin de döngüsel ekonomi kapsamında söz konusu atıklardan daha fazla faydalanabilmesi amacıyla atığın bir kaynak olarak AB içinde dolaşımına yönelik etkin bir sistem oluşturulması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, anılan mevzuatın kıymetli hammadde sınıfındaki hurda demir dâhil olmak üzere üçüncü ülkelerin AB'den girdi teminine yeni düzenlemeler getirmesi öngörüldüğü ifade edildi.

Atık Sevkiyatları Tüzüğü Bilgi Notu için tıklayınız.

İlgili yazı için tıklayınız.