AB Komisyon Uygulama Tüzüğü Güncellendi

Ege İhracatçı Birlikleri, “2019/1793/AB/ Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 2022/913/AB Güncellemesi” konulu bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü'nün yazısına atıfla; AB Komisyonu risklere ve uygunsuz durumlara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek için 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün 1 ve 2 sayılı eklerinde yer alan listelerin altı ayı geçmeyecek periyotlarda düzenli bir şekilde gözden geçirildiği bildirildi.

Aynı yazıda devamla, bazı tarım ürünlerinin AB'ye girişinde resmi kontrollerin ve acil tedbirlerin geçici olarak artırılmasına dair 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2022/913/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, AB Resmî Gazetesi'nin 13 Haziran 2022 tarihli ve L 158 sayılı nüshasında yayımlandığı aktarıldı.

Söz konusu Tüzük ile;

- Net 30 kg'ı geçmeyen yem ve gıda sevkiyatlarının 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün kapsamının dışında tutulduğuna ilişkin söz konusu Tüzüğün 1. Maddesinin 3. Paragrafının aşağıda yer aldığı şekliyle güncellendiği iletildi.

Söz konusu Tüzük net ağırlıkları 5 kg taze ürünleri veya 2 kg diğer ürünleri geçmedikçe, aşağıdaki ürün sevkiyat kategorilerine uygulanmayacak:

a) Yolcuların kişisel bagajlarının bir parçasını oluşturan ve kişisel tüketim ya da kullanım için tasarlanan gıda sevkiyatları.

b) Piyasaya sunulması amaçlanmayan gerçek kişilere gönderilen ticari olmayan gıda sevkiyatları.

Söz konusu Tüzük net ağırlıkları 50 kg taze ürünleri veya 10 kg diğer ürünleri geçmedikçe, aşağıdaki ürün sevkiyat kategorilerine uygulanmayacak:

a) Piyasaya sunulması amaçlanmayan ticari numuneler, laboratuvar numuneleri veya sergiler için teşhir ürünleri olarak yollanan gıda sevkiyatları.

b) Bilimsel amaçlı kullanılacak gıda sevkiyatları.

-2019/1793/AB sayılı Tüzüğün Ek-I'inde yer alan bazı CN kodları ürünlerle uyumlu olmadığından, ülkemiz menşeli kuru kekik için 1211 90 86 10 CN kodunun ilgili satırdan kaldırıldığını,

- Türkiye menşeli keçiboynuzu gamı içeren gıda katkı maddelerinin karışımlarında olası etilen oksit kontaminasyonu nedeniyle insan sağlığı için yeni riskler ortaya çıktığından, 2019/1793/AB sayılı Tüzüğün Ek-II'sine Türkiye menşeli keçiboynuzu gamı içeren gıda katkı maddelerinin karışımları eklenerek etilen oksit için kontrol sıklığının yüzde 20 olarak belirlendiğini ve bu ürünlerin halihazırda gönderilmiş olan sevkiyatlarının girişine izin vermek amacıyla 3 Eylül 2022 tarihine kadar bir geçiş dönemi belirlendiği bildirildi.