AB Tarım Ürünleri Komisyon Uygulama Tüzüğü Güncellendi

İstanbul İhracatçı Birlikleri, “2019/1793/AB Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 2022/913/AB Güncellemesi” konulu bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.06.2022 tarihli "2019/1793/AB Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 2022/913/AB Güncellemesi" konulu yazısına atıfla, AB Komisyonunun risklere ve uygunsuz durumlara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek için 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün I ve II sayılı eklerinde yer alan listeleri altı ayı geçmeyecek periyotlarda düzenli bir şekilde gözden geçirdiğini, Bakanlıklarının Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne iletilen yazısına atfen; bazı tarım ürünlerinin AB'ye girişinde resmi kontrollerin ve acil tedbirlerin geçici olarak artırılmasına dair 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2022/913/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Haziran 2022 tarihli ve L 158 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu Tüzük ile;

-Net 30 kg'ı geçmeyen yem ve gıda sevkiyatlarının 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün kapsamının dışında tutulduğuna ilişkin söz konusu Tüzüğün 1. Maddesinin 3. Paragrafının aşağıda yer aldığı şekliyle güncellendiği,

Bu Tüzüğün net ağırlıkları 5 kg taze ürünleri veya 2 kg diğer ürünleri geçmedikçe, aşağıdaki ürün sevkiyat kategorilerine uygulanmadığı:

a) Yolcuların kişisel bagajlarının bir parçasını oluşturan ve kişisel tüketim ya da kullanım için tasarlanan gıda sevkiyatlarını,

b) Piyasaya sunulması amaçlanmayan gerçek kişilere gönderilen ticari olmayan gıda sevkiyatlarını,

Bu Tüzüğün net ağırlıkları 50 kg taze ürünleri veya 10 kg diğer ürünleri geçmedikçe, aşağıdaki ürün sevkiyat kategorilerine uygulanmadığı:

a)Piyasaya sunulması amaçlanmayan ticari numuneler, laboratuvar numuneleri veya sergiler için teşhir ürünleri olarak yollanan gıda sevkiyatlarını,

b) Bilimsel amaçlı kullanılacak gıda sevkiyatlarını,

- 2019/1793/AB sayılı Tüzüğün Ek-I'inde yer alan bazı CN kodları ürünlerle uyumlu olmadığından, ülkemiz menşeli kuru kekik için 1211 90 86 10 CN kodunun ilgili satırdan kaldırıldığı,

- Türkiye menşeli keçiboynuzu gamı içeren gıda katkı maddelerinin karışımlarında olası etilen oksit kontaminasyonu nedeniyle insan sağlığı için yeni riskler ortaya çıktığından, 2019/1793/AB sayılı Tüzüğün Ek-II'sine Türkiye menşeli keçiboynuzu gamı içeren gıda katkı maddelerinin karışımları eklenerek etilen oksit için kontrol sıklığının yüzde 20 olarak belirlendiğini ve bu ürünlerin halihazırda gönderilmiş olan sevkiyatlarının girişine izin vermek amacıyla 3 Eylül 2022 tarihine kadar bir geçiş dönemi belirlendiği ifade edildi.

2019/913/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü için tıklayınız.