AB Türkiye Menşeli Keçiboynuzuna İlişkin Mevzuatı Güncelledi

Uludağ İhracatçı Birlikleri, “Türkiye Menşeli Keçiboynuzuna İlişkin Mevzuat Güncellemesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısına atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 25 Mayıs 2022 tarihli yazısında; Türkiye'de “Etilen Oksit” (ETO) bildirimlerine ilişkin yürütülen faaliyetlere dair bir bilgi notunun 24 Mart 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne (DG SANTE) iletildiği belirtildi. Bu kapsamda, “Bazı üçüncü ülkelerden belirli malların Birliğe girişini düzenleyen resmi kontrollerin ve acil durum önlemlerinin geçici olarak artırılmasına ilişkin (AB) 2019/1793 sayılı Tüzüğe tabi olan Türkiye menşeli mallar” konulu DG SANTE'den alınan cevabi mektubun bir örneğine yer verildi.

Söz konusu mektupta özetle, Birliğe girişleri üzerine resmi kontrollerde geçici bir artışa tabi olan belirli üçüncü ülkelerden gelen hayvansal olmayan gıda ve yemlerin listesinin (AB) 2019/1793 sayılı Tüzüğü'nün Ek I'inde, Birliğe girişlerini düzenleyen özel koşullara ve ayrıca resmi kontrollerde geçici bir artışa tabi olan hayvansal olmayan gıda ve yemler ile bileşik gıdaların listesinin aynı tüzüğün Ek II'sinde ve Birliğe girişinin askıya alınmasına tabi olan belirli üçüncü ülkelerden gelen hayvansal olmayan gıda ve yemlerin listesinin anılan tüzüğün Ek II'sinde ortaya koyulmakta olduğu ve ilgili gıda ve yem listelerinin düzenli olarak gözden geçirildiği ifade edildi.

Mektupta devamla, Türkiye menşeli keçiboynuzunun (keçiboynuzundan elde edilen müsilajlar ve kıvam arttırıcılar dahil), etilen oksit ile kontaminasyon riski nedeniyle şu anda (AB) 2019/1793 sayılı Tüzüğünün Ek II'sinde listelenmekte olduğu ve etilen oksit kontaminasyonundan kaynaklanan potansiyel sağlık riskinin keçiboynuzu zamkı içeren gıda katkı maddelerinin karışımlarını da etkilediği kaydedildi. Bu kapsamda, (AB) 2019/1793 Tüzüğünün altıncı gözden geçirmesi bağlamında, Bitkiler, Hayvanlar, Gıda ve Yem Daimi Komitesinin (PAFF Komitesi) 20 Nisan 2022'de olası etilen oksit kontaminasyonu nedeniyle, Türkiye menşeli keçiboynuzu gamı içeren gıda katkı maddelerinin karışımlarını, Birliğe girişlerinde yüzde 20 olarak belirlenen bir kimlik ve fiziksel kontrol sıklığı olacak şekilde (AB) 2019/1793 sayılı Tüzüğü Ek II'ye dahil etmeye karar verdiği belirtildi. Ayrıca, değişikliklerin Komisyon tarafından kabul edilmesi ve yayınlanması hazırlık aşamasında olduğu ve söz konusu değişikliğin Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlandıktan sonraki yirminci gün yürürlüğe gireceği belirtildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Mektup örneği için tıklayınız.