AB-Türkiye Tarım İlişkileri Konulu Webinar Düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı, AB Çiftlikten Çatala Stratejisinin AB-Türkiye tarım ilişkilerine etkileri hakkında webinar yapılacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığınca 8 Haziran 2022 tarihinde, AB Çiftlikten Çatala Stratejisi ve AB-Türkiye Tarım İlişkilerine Etkileri hakkında bir webinar gerçekleştirilecek.

Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun açılış konuşması ile başlayacak söz konusu webinara Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer, AB özel sektör çatı kuruluşlarının temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile, Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmacı olarak katılması öngörülüyor. Söz konusu webinara katılım için kayıt yaptırılması gerekiyor.

Kayıt için tıklayınız.

Webinar gündemine ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Birliği (AB), 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koydu. Bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik olarak hayata geçirilecek eylemler tarım da dahil olmak üzere pek çok sektörde AB ekonomisini yeniden şekillendirecek ve her geçen yıl ivme kazanacak bir dönüşümün temellerini teşkil etmekte.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte AB tarım sektöründeki yeşil dönüşümün sacayaklarından biri olan Çiftlikten Çatala Stratejisi 2030 yılına kadar AB'de pestisit, anti-mikrobiyal ve kimyasal gübre kullanımının azaltılması, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, organik tarımın daha geniş alanlara yayılması ve gıda atıklarını önlemeye yönelik olarak etiketleme kurallarının revize edilmesi gibi adımlar öngörüyor. AB'nin atacağı adımların, son 5 yılda AB'ye ortalama 5,3 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştiren Türkiye tarım politikaları ve ticareti üzerinde etkileri olacağı ifade edildi.