AB'ye Yaş Meyve Sebze İhracatında Aranan Uygunluk Belgesi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), “AB'ye YMS İhracatında Aranan Uygunluk Belgesi Hakkında” bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Ticaret Bakanlığının yazısına atıfla; başta veterinerlik ve bitki sağlığı kontrolleri alanında olmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısında yolsuzlukla mücadele kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldığı,"Interpred Eurologistic EOOD" firmasının Kapitan Andreevo Sınır Kapısında kurmuş olduğu "Eurolab Laboratuvarı"nın 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle mevcut resmiyetini kaybettiği ve bu tarihten sonra analizlerin Gıda Güvenliği Ajansı bünyesindeki kamu laboratuvarında gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu çerçevede, Sofya Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla; süreç içerisinde Bulgar Makamları ile yapılan çeşitli görüşme ve toplantılar neticesinde, Bulgar tarafınca 543/2011 sayılı AB Regülasyonu gereğince düzenlenen “Certificate of Conformity” belgesinin düzenlenmesinden imtina edilmesi nedeniyle yaşanan tıkanıklık sonucunda, Gıda Güvenliği Ajansı tarafından AB Komisyonu ile istişare edilerek söz konusu belgenin aranmayacağının Sofya Ticaret Müşavirliğine bildirildiği aktarıldı.

Buna karşılık ihracatçı firmaların varış ülkesinde sorun yaşandığı ve serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanamadığı yönündeki şikayetleri üzerine konunun Bulgar Makamlarına iletildiği, bu kapsamda Gıda Güvenliği Ajansının yazılarında özet olarak; “Certificate of Conformity” belgesinin uygun şartları sağlaması kaydıyla Türkiye'de düzenlenerek kendilerine sunulabileceğini veya varış ülkesinde eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinden önce de bu belgenin ilgili makamlarca düzenlenebileceğinin belirtildiği ifade edildi.