ABD’nin Gözden Geçirme Soruşturmalarına İlişkin Bildirim Yayınlandı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), “ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Türkiye menşeli “Filmaşin” (Carbon and Alloy Steel Wire Rod) ve “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında 1 Mayıs 2021 – 30 Nisan 2022 dönemlerine ilişkin; “Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 1 Mayıs 2021 – 30 Nisan 2022 dönemine ilişkin, telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin; idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmalarının ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı ve konuya ilişkin bildirimin 14 Temmuz 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlandığı belirtildi.

Anılan bildirimin incelenmesinden ITA'nın, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceği, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı ifade edildi. Öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmaların soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmaların bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanı bulunduğu bildirildi.

ITA tarafından mezkur telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalara gönderilecek soru formunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı'na da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderileceği ve soruşturma süresince firmalar ve Ticaret Bakanlığı arasında koordineli bir çalışma yürütülmesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Diğer taraftan, firmaların Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları'nı incelemesinde fayda görüldüğü ifade edildi.

İlgili ABD Resmi Gazetesi için tıklayınız.