Aktaş Gümrük Müdürlüğü'nde Öncelikli Sınır Geçişi Uygulaması Başlatıldı
Duyuruda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin mailinde Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelgede;

‘'Bilindiği üzere, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük işlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin‘' Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması'' başlıklı 151 inci maddesinin birinci fıkrasında; ‘'Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.''; ikinci fıkrasında ise ‘'Bu hakkın kullanılabileceği sınır kapıları ile geçişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.'' İfadelerinin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu hükümler çerçevesinde, 17 Haziran 2022 tarihi itibariyle Aktaş Gümrük Müdürlüğü'nde; izinli gönderici yetkisine sahip firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme sahibi firmaların tesislerinden yapacakları taşımalar için öncelikli sınır geçişi uygulamasının başlatılacağı bildirildi.

Bu kapsamda; yalnızca izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan taşımalarda öncelikli geçiş hakkının tanınacağı, izinli gönderici kapsamında yapılan taşımalara ait araçların gümrük personeli tarafından gümrük sahasına öncelikli olarak alınacağı belirtildi.

Uygulamanın ilgili Bakanlıkça takip edileceği, kullanım yoğunluğuna göre gerek duyulması halinde önceliklendirmenin şeklinin ve boyutunun değişebileceği bildirildi.