Avro Bölgesinde Ticari Büyüme Mayıs Ayında Güçlü Seyretti

S&P Global tarafından açıklanan Avro Bölgesi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerine göre, bölge ülkelerindeki ticari büyüme performansı Mayıs ayında güçlü bir profil ortaya koydu.

S&P'nin hazırladığı ve Nisan ayında 55,8 puan olarak ölçtüğü bileşik PMI endeksi, Mayıs ayında 54,8 puan olarak gerçekleşti. PMI endeksinde 50 puanın üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor.

S&P Ticaret Baş Ekonomisti Chris Williamson, Avro Bölgesinde ekonomik büyümenin lokomotifinin hizmet sektöründeki güçlü talep olduğunu belirterek, ticari büyümenin gayri safi yurtiçi hasıladaki büyüme oranı olan yüzde 0,5 seviyesi civarında olduğunu söyledi.

Öte yandan, küresel risklerin olumsuz etkisini hatırlatan Williamson, özellikle imalat sektöründeki tedarik problemlerine ve hayat pahalılığı nedeniyle piyasadaki talep yönlü zayıflığa dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre, Nisan ayında 57,7 olan hizmet sektörü PMI endeksi Mayıs ayında 56,1 puana geriledi.

Bölge üyesi ülkelerde pandemi kısıtlamalarının son aylarda kademeli olarak gevşemesi ve vatandaşların tekrar sokaklara geri dönmesiyle birlikte, hizmet sektörü firmalarının faaliyetlerinde de büyük ölçüde bir canlanma başlamıştı.

Fakat PMI verileri dikkatle incelendiğinde sektördeki bu talep artışının tekrar bir duraksama evresine girdiği ve açılan yeni ticari işletmeler endeksinin 56,6 puandan 55,0 puana gerilediği görüldü.

Firmaların gelecek yıla ait büyüme beklentilerinin de azaldığı ve sıkı para politikaları, hayat pahalılığı ve tedarik sıkıntıları gibi nedenlerle endişeli oldukları bildirildi. Geleceğe yönelik bileşik üretim endeksi de 60,5 puandan 59,9 puana düşerek pandemiden bu yana en düşük seviyeye geriledi.