Azerbaycan, Bazı Maya Ürünlerinin İthalatına Gümrük Vergisi Uygulayacak

Bazı maya ürünlerinin Azerbaycan'a ithalatı gümrük vergisine tabi tutuldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 14 Haziran 2022 tarihli Kararı ile “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda değişiklik yapıldı.

Buna göre; 2102 10 3900 (kültür, ekmekçi ve kuru mayalar hariç diğerleri) tali alt pozisyonunda yer alan ürünlerin ülkeye ithalatında gümrük vergisi yüzde 0'dan yüzde 15'e yükseltildi.