Bağlayıcı Tarife Özet Bilgisi 08.06.2022
Yeni Bağlayıcı Tarife Özet Bilgisi'ne ilişkin 8 Haziran 2022 tarihli 1 adet sorgulama işlemi açıklandı.

BTB Numarası: TR330000220012
Gtip No: 540730009000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 08/06/2022

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 5407 tarife pozisyonu açıklama notları c. Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 18.05.2022 tarih 3322BTB0351 sayılı analiz raporu

Eşyanın Tanımı:
İNŞAAT FİLESİ / POLYMER MESH: Polietilenden mamül, Paralel sentetik monofilamentlerin dik açı teşkil edecek şekilde birbirleri üzerine konularak meydana getirdiği tabakalardan oluşan, elastiki olmayan mensucattır.