Bağlayıcı Tarife Özet Bilgisi 27.05.2022
Yeni Bağlayıcı Tarife Özet Bilgisi'ne ilişkin 27 Mayıs 2022 tarihli 1 adet sorgulama işlemi açıklandı.

BTB Numarası: TR350000220058
Gtip No: 854239900000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 27/05/2022

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
"ENTEGRE (KOD:30103426)" ticari tanımlı eşyanın, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakürtesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden alınan 17.02.2022 tarihli 557546 sayılı bilirkişi raporuna istinaden, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8542 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden "

Eşyanın Tanımı:
ENTEGRE KOD 30103426 KSZ8041RNL isimli eşyanın tek başına kullanıma uygun olmayan, içinde herhangi bir işlemci bulunmayan sadece ethernet haberleşmesi için alıcı-verici ara katman oluşturan, 3.3 Volt ile çalışan, ek olarak ihtiyaç duyulan 1.8 Volt gerilimi üreten "1.8V düşük gürültülü regülatör” (l .8V Low Noise Regulator) entegre içinde bulunan, 3.3 volt giriş gerilimini, volt çıkış gerilimine dönüştüren bu regülatör, bir tür güç birimidir. Dolayısıyla "ENTEGRE (KOD:30103426)” olarak isimlendirilen entegre devre içerisinde güç modülü bulunan eşyadır.

İlgili bağlantı için tıklayınız.