Bazı Tarım Ürünlerinin DİR Kapsamı İhracında Bölge Müdürlüklerince Destek Sağlanacak

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, “Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; buğday unu, buğday irmiği, makarna, aşurelik buğday, noodle, şehriye, organik kırık mısır, mercimek, ayçiçeği yağı, mısır yağı, kanola yağı, aspir yağı ve pirinç ihracatı öngörülen Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında önce ithalat gerçekleştirilmesinin ardından ithalata tekabül eden miktarda ihracat gerçekleştirilmesi gerektiği anımsatıldı.

Bu doğrultuda, anılan ürünlerden İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alanların DİR kapsamındaki ihracatına yönelik kayıt işlemlerinde ilgili DİİB'in kontrol edilmesi, önceden ithalat şartı ihlalinin bulunduğu DİİB'lerden yapılacak gümrük (ihracat) beyannamelerine ilişkin kayıt başvurularının reddedilmesi ve uygun görülmeyen başvuruların ve DİİB numaralarına ilişkin ivedilikle Ticaret Bakanlığına bilgi verilmesi hususunda Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 11 Nisan 2022 tarihli yazı ile talimatlandırıldığı aktarıldı.

Bu defa, yukarıda tadat edilen ürünlerin tamamının DİR kapsamındaki ihracatında; İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alanların kayıt aşamasında, söz konusu listede yer almayanların ise açılan gümrük beyannamelerinin birlik onayı aşamasında ihracat beyannamesine tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrolün sağlanması ve ithalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda başvuru konusu beyannameye kayıt/birlik onayı verilmemesi ve bu hususta e-birlik sisteminde ilgili tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Bu doğrultuda, başvuru konusu beyannamede numarası kayıtlı bulunan DİİB kapsamında mevcut durumda önceden ithalat şartına ilişkin ihlal bulunup bulunmadığı ve/veya gümrük beyannamesine kayıt/birlik onayı verilmesi durumunda önceden ithalat şartının ihlaline yol açacak bir durum oluşup oluşmayacağının kontrolü aşamasında, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne (İBGS) gerekli desteğin sağlanması gerektiği vurgulandı.

İlgili yazı için tıklayınız.