Belçika’nın İhracat Artış Hızı Yavaşladı

Belçika'nın ihracatı 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artarak 45,4 milyar Avro, ithalatı ise yüzde 39,7 artışla 48,2 milyar Avro'ya yükseldi.

Nisan ayında ihracat artışındaki nispi yavaşlama eczacılık ürünlerini de içeren kimyasal ürünlerin ihracat artış hızındaki gerilemeden kaynaklanıyor.

Nisan 2021-Mart 2022 döneminde yüksek oranlı artış görülen sektör ihracatı, 2022 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 arttı, söz konusu yavaşlamada ise Covid-19 aşı ihracatındaki düşüş etkili oldu.

Üç aylık ortalama veriler itibariyle 2022 Şubat-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 33,6 artışla 144,1 milyar Avroya, ithalat yüzde 42,2 artarak 143,8 milyar Avroya ulaştı.

Dış ticaret büyümesinin yaklaşık yüzde 75'i yüksek enerji fiyatlarının yönlendirdiği birim değer artışlarından kaynaklanırken, ithalat birim değer artışı ihracattan daha yüksek seyretti.

Son üç aylık dönemde maden ihracat ve ithalatı sırasıyla yüzde 177,5 ve yüzde 161,8 oranında artarken, sektörün ihracat içerisindeki ağırlığının ithalata kıyasla düşük olması sebebiyle ithalat büyümesine katkısı daha yüksek oldu.