Birleşik Krallık, Fındık İthalatında Mevzuat Değişikliği İçin Danışma Sürecini Başlattı

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB), “Birleşik Krallık Fındık ve Mamulleri İthalatı Mevzuat Değişikliği” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, bazı tarım ürünlerinin Avrupa Birliği'ne (AB) girişindeki resmi kontrolleri düzenleyen 2019/1793 Sayılı AB Uygulama Tüzüğünde yapılan değişiklikler çerçevesinde, Türkiye menşeli fındık ve fındık mamullerinde aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması nedeniyle, anılan ürünler için yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı gerekçe gösterilerek Türk fındığının söz konusu Tüzüğün kapsamı dışında bırakıldığı, bu çerçevede, AB ülkeleri tarafından Türk fındığına yönelik uygulanmakta olan aflatoksin kontrollerinin 6 Ocak 2022 tarihinden itibaren sonlandırıldığı anımsatıldı.

AB ülkeleri açısından hal böyle olmakla birlikte, Brexit süreci çerçevesinde 31 Ocak 2020 tarihinde AB'den ayrılan Birleşik Krallık'ın (BK) resmi kontrollere yönelik uygulamalarında, AB'den ayrıldıkları dönemde geçerli olan düzenlemelerin halen devam ettiği, bu çerçevede, Birleşik Krallık'a gerçekleştirilecek Türk fındığı ihracatında sağlık sertifikası ve aflatoksin analiz raporu düzenlenmesi zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili yazısına atıfla;

BK Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından, resmi kontrol prosedürlerinde yapılacak değişiklikler için bir taslak hazırlandığı, söz konusu taslağa yönelik olarak paydaşlardan görüşlerin alınabilmesi için bir danışma sürecine başlandığı ve taslak değişiklik önerilerine dair görüşlerin, 7 Temmuz 2022 tarihine kadar "Regulation 2019/1793 Consultation" konu başlığıyla (İngiltere ve Galler için) Imported.Food@food.gov.uk e-posta adresine iletilebileceği belirtildi.

https://www.food.gov.uk/news-alerts/consultations/amendments-to-retainedregulation-20191793-controls-applied-to-imported-food-and-feed-not-of-animal-origin
Söz konusu bağlantıdan; FSA tarafından hazırlanan taslakta, Türk fındığının AB'deki mevcut uygulamadan farklı olarak, yüzde 5 kontrol sıklığı korunarak Türkiye menşeli fındık ve mamullerinin Tüzüğün EK-2'sinden EK-1'ine alınmasının önerildiği aktarıldı. Söz konusu önerinin kabul görmesi halinde, Birleşik Krallık'a ihracatta aflatoksin analiz raporu ve sertifika düzenlenmesi zorunluluğu bulunmayacağı, ancak ilgili ürünlerin Birleşik Krallık'a girişinde yüzde 5 oranda kontrole tabi olacağı vurgulandı.

Bu çerçevede, Türk fındığının 2019/1793 Sayılı Tüzüğün EK-1'ine (Annex-1) alınması yerine, AB'de olduğu gibi Birleşik Krallık tarafından da söz konusu Tüzük kapsamından tamamen çıkarılması yönünde FSA'ya (Imported.Food@food.gov.uk) bir görüş bildirilmesinin faydalı olacağı ifade edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.