Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri, “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ticaret Bakanlığının yazısına atıfla, Tarım ve Orman Bakanlığının yazısında, 09.11.2017 tarihli ve 30235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik" ve bitki koruma ürünlerinin ambalaj, tanıtım ve etiket gerekliliklerine ilişkin hususların ise 25.03.2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Yazıda devamla, mezkur iki yönetmeliğin aynı çatı altında toplanması, günümüz koşulları, uygulamada yaşanan sıkıntılar ve teknik ve idari değerlendirmelerde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak yenilenmesine ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik" taslağı ve eklerinin Tarım Bakanlığının web sayfasında görüşe açıldığı ifade edildi.

Bu itibarla, ihracatçı firmaların anılan yönetmelik taslağı hakkında varsa olası görüş ve önerilerini iletmeleri gerektiği bildirildi.

İlgili Yönetmelik Taslağına ve Görüş Bildirme Formuna "https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/475/Mevzuat-Taslagi-Bitki-Koruma-Urunlerinin-Ruhsatlandirilmasi-Ve-Piyasaya-Arzi-Hakkinda-Yonetmelik" adresinden erişilebilir.

İlgili yazı için tıklayınız.