Cam İthalatında Uygulanacak Gözetim Kıymeti Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
18 Haziran Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2020/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile plaka halinde cam, emniyet camları ve diğer camların ithalatında uygulanan gözetim kıymeti tablosunda değişikliğe gidildi.

Söz konusu eşyalar için uygulanacak gözetim kıymetleri tablosunda emniyet camlarının ithalinde muafiyet sağlanıyordu. Yayınlanan Tebliğ ile emniyet camlarının ithalatında kilogram başına 4 ila 4,5 ABD doları Gözetim Kıymeti uygulanacak. 7007.19.80.00.15 GTİP'te yer alan sertleştirilmiş (temperlenmiş) emniyet camlarının ithalatında uygulanan kilogram başına 1 ABD doları Gözetim Kıymeti aynı şekilde uygulanmaya devam edilecek.

Yayınlanan Tebliğe ile birlikte uygulanacak Gözetim Kıymetlerine ilişkin oluşan yeni tablo şu şekilde;


Resmi Gazete için tıklayınız.