Cenazelerin Yurda Giriş İşlemleri Pandemi Öncesi Dönemdeki Şekilde Yapılacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, “Cenazelerin Yurda Giriş İşlemleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, yurtdışından getirilen cenazelerin Türkiye'ye girişinde veya Türkiye üzerinden bir diğer ülkeye transit geçişinde, sağlık açısından değerlendirilerek yurda girişine veya transit geçişine izin verilmesi işlemleri "Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönergesi" kapsamında yürütüldüğü anımsatıldı. Bu yönerge kapsamında cenazelerin geldiği ülkelerin halk sağlığı riski açısından "Riskli ve Risksiz Ülkeler" olarak iki gruba ayrıldığı, risksiz olarak değerlendirilen ülkeler listesine yönergede yer verildiği hatırlatıldı.

Mezkur yönerge doğrultusunda; halk sağlığı açısından risksiz olarak değerlendirilen ülkelerden getirilen uluslararası nakil şartlarına haiz cenazelere, hudut kapılarında sağlık açısından hiçbir işlem yapılmadığı ve bu cenazelerin kargo olarak değerlendirilerek ilgili gümrük birimince ülkeye giriş veya transit geçiş işlemleri yapıldığı belirtildi. "Riskli" olarak değerlendirilen ülkelerden getirilen cenazelerin girişinde veya transit geçişinde ise Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Sağlık Denetleme Merkezlerince cenaze belgeleri incelenerek "Cenazeler İçin Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi" veya "Cenazeler İçin Düzenlenen Transit Geçiş İzin Belgesi" düzenlendiği aktarıldı.

Diğer taraftan 18/03/2020 tarihli yazı ile; COVID-19 pandemisi nedeniyle; tüm ülkelerin cenazelerin yurda girişi bakımından riskli ülkeler sınıfında değerlendirilmesi ve tüm cenaze işlemlerinin mezkur yönergenin 7. Maddesi ''Riskli ülkelerden getirilen cenazelerin girişi'' kapsamında yürütülmesi gerektiği bildirilerek, uygulamanın bu doğrultuda yürütüldüğü ifade edildi.

Bu defa COVID-19 pandemisinin seyri doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, yurt dışından getirilen cenazelerin Türkiye'ye girişi veya transit geçişi işlemlerinin, pandemi öncesi dönemde olduğu gibi "Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönergesi" kapsamında yürütülmesi gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.