Dahilde İşleme Rejimi

SORU: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işleme faaliyeti yapılabilir mi?

Cevap:

Dahilde işleme rejimi çerçevesinde Türkiye gümrük bölgeleri dışındaki serbest bölgelerde faaliyet yapılıp yapılmayacağı konusunda insanların akıllarında büyük bir soru işareti olabiliyor.

Bu sorunun cevabını sizlere şöyle verebiliriz, şartlı muafiyet sistemi ile birlikte yalnızca dahilde işleme izin belgesi çerçevesinde işlem gören ürün ve değişmemiş olan ürünlerin bir kısmı işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde geçici olarak ihraç edilebilir.