DİR Kapsamındaki Bazı Tarım Ürünleri İhracatının Onay İşlemleri

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB), “Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Bazı Tarım Ürünleri İhracatının Onay İşlemleri Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin ilgili hükümleri uyarınca, “buğday unu, buğday irmiği, makarna, aşurelik buğday, noodle, şehriye, organik kırık mısır, mercimek, ayçiçeği yağı, mısır yağı, kanola yağı, aspir yağı ve pirinç” ihracatı öngörülen Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında önce ithalat gerçekleştirilmesinin ardından ithalata tekabül eden miktarda ihracat gerçekleştirilmesi gerektiği anımsatıldı.

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla; anılan ürünlerden İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alanların DİR kapsamındaki ihracatına yönelik kayıt işlemlerinde DİİB'in kontrol edilmesi hususunda OAİB Genel Sekreterliğine talimat verildiği belirtildi.

Aynı yazıda devamla, bunlar haricindeki ürünler (buğday unu, mercimek, ayçiçeği yağı, mısır yağı, kanola yağı ve aspir yağı) için ise açılan gümrük beyannamelerinin birlik onayı aşamasında ihracat beyannamesine tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrolün sağlanması ve ithalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda başvuru konusu beyannameye kayıt/birlik onayı verilmemesi ve bu hususta EBirlik Veri Sistemi'nde (E-birlik) ilgili tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Bu kapsamda, Bakanlık talimatı gereği, bahsi geçen DİR kapsamındaki ürünlerin ihracatında, İhracatçı Birlikleri kayıt/onay aşamasında ilgili gümrük beyannamesi öncelikle “onay masası” işlemlerine tabi tutulacağı ve gerekli kontrolün sağlanması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin görüşüne sunulacağı ifade edildi. İthalat şartı ihlalinin bulunduğu DİİB'lerden yapılacak ihracat beyannamelerine ilişkin kayıt başvuruları reddedileceği ve uygun görülmeyen başvurular ile DİİB numaraları hakkında Ticaret Bakanlığına bilgi verileceği kaydedildi.

Konu hakkında elektronik ortamda gerekli çalışmalar yapıldığı ve 7 Haziran 2022 itibari ile E-birlik'te devreye alındığı aktarıldı. Söz konusu ürünlerin İhracatçı Birlikleri kayıt/onay işlemlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için başvurularda şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı:

1) E-Birlik'te ihracat beyannamesi giriş ekranında ilgili kalemin 44 no'lu hanesine, ürünlerin DİİB numarasının eksiksiz olarak (Örn: YIL/D1-XXXXXX) girilmesi gerektiği ifade edildi. Bu alan zorunlu tutulduğu ve DİİB Belge numarası yazılmadığı durumlarda kayıt/onay işleminin gerçekleşmeyeceğinin altı çizildi.

2) Veri girişinin belirtildiği şekilde tamamlanması halinde beyannamenin gerekli kontroller için “onay masası”na gönderileceği belirtildi. Akabinde, girişi yapılan bu beyannamenin “GB İzleme” kısmında açılarak “Doküman Ekle” sekmesinden “Taslak Beyanname” ve “İhracat Faturası” “.pdf” formatında dosya olarak yükleneceği ve kaydedileceği iletildi. (Başvuru evraklarını e-posta ile gönderilmemesi ve yüklemelerin E-Birlik üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı).

3) Onay masasında onaylanan başvuruların beyanname ödeme ekranından takip edileceğine değinilerek, ayrıca, ihracat beyannamesi Birlik kayıt/onay işlemlerinin Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin kontrolünü gerektirdiğinden, belirtilen bu işlemlerin sadece hafta içi ve mesai saatleri içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.

2016/1 sayılı Genelge kapsamındaki söz konusu ürünlerin ihracatı öngörülen Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında “önce ithalat gerçekleştirilmesinin ardından ithalata tekabül eden miktarda ihracat gerçekleştirilmesi” hükmüne uygun olarak Ticaret Bakanlığı talimatı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.