Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 30 Mayıs - 2 Haziran 2022
Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonlarına iş çevrelerinin yoğun katılımını teminen online olarak devam ediliyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonu ile 30 Mayıs – 2 Haziran 2022 tarihlerinde Mersin, Tarsus-Mersin, Anamur-Mersin, Adana, İskenderun-Hatay, Karaman, Kayseri, Develi-Kayseri, Yahyalı-Kayseri ve Niğde'de yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek.

Seminerler;

İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları (Mal ve Hizmet İhracatı- 30 Mayıs 2022),

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri (31 Mayıs 2022),

İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (31 Mayıs 2022),

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması (31 Mayıs 2022),

Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları (1 Haziran 2022),

Ticarette Teknik Engeller (1 Haziran 2022),

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (1 Haziran 2022),

Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu (2 Haziran 2022),

Avrupa Birliğine İhracatta Zorunlu Yeni Uygulama: Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Karbon Vergisi (2 Haziran 2022) v

E-Ticaret / E- İhracat Uygulamaları (2 Haziran 2022)

konularını kapsıyor.