Doğrudan Nakliyat Kuralı – Malezya STA

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, “Doğrudan Nakliyat Kuralı – Malezya STA” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün 9 Mayıs 2022 tarihli yazısına atıfla, Türkiye ile Malezya arasında akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde uyulması zorunlu bulunan doğrudan nakliyat kuralına ilişkin Bakanlık değerlendirmelerinin iletildiği belirtildi.

Konuya dair iletilen ilave sorular da göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir sorunla karşılaşılmasına mahal vermemek amacıyla Bakanlık görüşlerine yer verildi.

Türkiye ile Malezya arasındaki STA'nın doğrudan nakliyat kuralına ilişkin hükmü ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Tercihli Menşe Kuralları Rehberinde doğrudan nakliyat kuralına ilişkin düzenlemeler göz önünde bulundurularak, eşyanın STA kapsamında doğrudan nakliyat kuralına uyularak Malezya'dan ihraç edildiğinin teşvik edilmesini teminen;

–Bahse konu eşya için transit ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen “İşlem Görmemişlik Belgesi”nin (Non Manipulation Certifıcate-NMC); bu belgenin transit ülke gümrük idaresi tarafından düzenlenmediği hallerde ise;

– anılan eşyanın Malezya'dan transit ülke aracılığıyla Türkiye'ye ihraç edildiğini gösteren “tek bir sevk evrakı”nın veya

– Gümrük İdaresini eşyanın transit ülkesinde hiçbir değişime uğramadığı hususunda ikna edecek, transit ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmış bir belgenin talepte bulunan Gümrük İdaresine ibraz edilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

İlgili yazı için tıklayınız.