DTÖ 12. Bakanlar Konferansı Sona Erdi: Cenevre Paketi Yayınlandı

DTÖ üyeleri, 17 Haziran'da Cenevre'de düzenlenen 12. Bakanlar Konferansı'nı (MC12) başarıyla sonuçlandırarak, bir dizi ticaret girişiminde çok taraflı olarak müzakere edilen sonuçları güvence altına aldı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'nün 12. Bakanlar Konferansı, 12-17 Haziran 2022 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendi. Başlangıçta 15 Haziran'da sona ermesi planlanan bakanlar toplantısı, müzakereler ve anlaşmalara varmak için daha fazla zaman tanımak amacıyla iki gün uzatıldı. Kazakistan'ın ev sahipliğini yaptığı Konferansa, Kazakistan Cumhurbaşkanı Birinci Genelkurmay Başkan Yardımcısı Timur Süleymanov başkanlık etti.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo, "Ulaştığınız anlaşmalar paketi dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarında bir fark yaratacak. Sonuçlar, DTÖ'nün aslında zamanımızın acil durumlarına yanıt verebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. Dünyaya, DTÖ üyelerinin jeopolitik fay hatları boyunca, küresel müştereklerin sorunlarını ele almak ve bu kurumu güçlendirmek ve canlandırmak için bir araya gelebileceğini gösteriyorlar. Bize stratejik rekabetin büyüyen stratejik rekabetin yanı sıra var olabileceğine dair umut veriyorlar."

DG Okonjo-Iweala, "ticaretin zamanımızın krizlerinin çözümünün bir parçası olduğuna" olan inancını dile getirdi ve DTÖ'nün "dünyanın pandemiye yanıt vermesine, çevresel zorluklarla mücadele etmesine ve daha fazla sosyo-ekonomik gelişmeyi teşvik etmesine yardımcı olmak için daha fazlasını yapabileceğini ve yapması gerektiğini kaydetti."

Delegasyonlar arasında 24 saat süren müzakereler sonucunda, balıkçılık sübvansiyonları, COVID-19 aşıları, gıda güvenliği ve tarım için zorunlu lisanslama ile ilgili belirli gereksinimlerden feragat dahil olmak üzere acil durumlara DTÖ müdahalesi hakkında bir dizi benzeri kararı içeren "Cenevre Paketi” oluşturuldu.

“Cenevre Paketi” çok taraflı ticaret sisteminin tarihsel önemini teyit ederek, özellikle küresel çözümlerin kritik olduğu bir zamanda dünyanın en acil sorunlarının ele alınmasında DTÖ'nün rolünün altını çiziyor.

Üyeler tarafından kabul edilen paket şunları içeriyor:

- Sonuç belgesi,

- DTÖ'nün acil durumlara müdahalesine ilişkin şunları içeren bir paket:

-- Gıda Güvensizliğine Acil Müdahale Üzerine Bakanlar Deklarasyonu,

-- Dünya Gıda Programı (WFP) Gıda Alımları İhracat Yasaklarından veya Kısıtlamalarından Muafiyetler Hakkında Bakanlar Kararı,

-- DTÖ'nün COVID-19 Pandemisine Müdahale ve Gelecekteki Pandemilere Hazırlık Hakkında Bakanlar Deklarasyonu,

-- Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Hakkında Anlaşmaya İlişkin Bakanlar Kararı

-- E-ticaret Moratoryumu ve Çalışma Programına İlişkin Karar ve

-- Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşması.

Ek olarak, bakanlar iki karar kabul ettiler:

- Küçük Ekonomiler Çalışma Programı ve TRIPS ihlal etmeme ve durum şikayetleri hakkında
- On İkinci DTÖ Bakanlar Konferansı için Sağlık ve Bitki Sağlığı Deklarasyonu: Modern SPS Zorluklarına Yanıt Verme

MC13
Bakanlar Konferansı, Genel Konsey'den 13. DTÖ Bakanlar Konferansı'nın (MC13) tarihi ve yeri hakkında karar vermek amacıyla istişarelerde bulunmasını talep etti. Başkan, Elektronik Ticaret Çalışma Programına İlişkin Kararın, MC13'ün normalde 31 Aralık 2023'e kadar yapılması gerektiğine dair bir anlayış içerdiğini hatırlattı. Bakanlar toplantısına ev sahipliği yapmak için Kamerun ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından iki teklif alındı.

Tüm belgeler için tıklayınız.