DTÖ, Covid-19 Aşı Girdilerinin Ortak Gösterge Listesini Güncelledi

DTÖ, Covid-19 aşılarının üretimi, dağıtımı ve yönetimi için kritik girdiler hakkında bilgi derleyen ortak gösterge listesini güncelledi.

Söz konusu liste, Dünya Gümrük Örgütü, Asya Kalkınma Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, bazı Covid-19 aşı üreticileri, araştırmacılar, DHL, Salgın Hazırlık Yenilikleri ve Yaşam Koalisyonu ile ortaklaşa hazırlandı.

Gözden geçirilmiş sürüm, endüstriden gelen geri bildirimleri ve tanımlanan yeni kritik girdiler hakkında bilgi içeriyor.

Liste ilk olarak DTÖ Sekreterliği tarafından 29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen DTÖ COVID-19 Aşı Tedarik Zinciri ve Düzenleyici Şeffaflık Sempozyumu'nda tartışmaları kolaylaştırmak için bir çalışma belgesi olarak derlendi. Kuruluşlar ve DTÖ Sekreterliği, küresel COVID-19 müdahalesini büyütmek için pratik çözümler getirme konusunda işbirliklerini geliştirmenin yollarını araştırdı.

Listenin gözden geçirilmiş versiyonu, endüstriden alınan geri bildirimleri içeriyor ve belirlenen 13 yeni kritik girdiyi yansıtıyor. Bunlar çoğunlukla sarf malzemeleri ve özel ekipman gibi aşı üretim süreciyle ilgili ürünler oldu. Ayrıca revizyon, Uyumlaştırılmış Sistem (HS) 2022 versiyonundan kaynaklanan değişikliklerin getirilmesini dikkate almak için gösterge tarife kodlarını güncelliyor.

Liste tamamen gösterge niteliğinde ve ilaç ve gümrük uzmanlarının girdilerine dayalı olarak daha fazla açıklama, değişiklik ve iyileştirmeye tabi bulunuyor. Liste yasal bir statüye sahip değil ve DTÖ üyelerinin hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra DTÖ üyelerinin ithalat sırasında gümrük idareleri tarafından atanan fiili tarife sınıflandırmasını bozmuyor.

Covid-19 Aşı Girdilerinin Ortak Gösterge Listesi için tıklayınız.