DTÖ Tıbbi Mal Ticareti Hakkındaki Bilgi Notunu Güncelledi

DTÖ, Covid-19 ile mücadele bağlamında tıbbi ürün ticaretine ilişkin güncellenmiş notu yayınladı.

DTÖ Sekreterliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'u uluslararası endişe yaratan bir halk sağlığı acil durumu ilan etmesinden birkaç ay sonra, ilk olarak Nisan 2020'de yayınlanan Covid-19 ile mücadele bağlamında tıbbi mal ticareti hakkındaki bilgi notunu güncelledi.
Güncelleme, Covid-19 pandemisine neden olan SARS-CoV-2 virüsünün ilk tanımlandığı 2019'dan 2021'in sonuna kadar olan üç yıllık dönemde tıbbi ürün ticaretindeki gelişmeleri sunuyor.

Güncellenen notta, tıbbi malzeme toplam ithalat ve ihracatının 2019'da 2 trilyon 028 milyar ABD doları değerinde olduğu ve 2021'de yıllık yüzde 14,4 büyüme oranıyla 2 trilyon 654 milyar ABD dolarına yükseldiği belirtiliyor.

2019 yılında, pandemi öncesinde tıbbi ürünler sektörü toplam dünya ticaretinin yüzde 5,3'ünü oluşturuyordu. Bu pay 2020'de yüzde 6,6'ya yükseldi ve 2021'de yüzde 5,9 oldu.

Tıbbi ürünlerin küresel ticaretinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın hakimiyeti sürmeye devam etti.

Covid-19 açısından kritik diğer ürünlerin yanı sıra ventilatörler, test kitleri, yüz maskeleri ve lastik eldivenler 2020'de çift haneli büyüme oranları kaydetti. Ancak, solunum cihazları ve yüz maskeleri ticareti 2021'de yavaşladı.

Tıbbi ürünlere uygulanan en çok tercih edilen ülke tarifeleri nispeten düşük kalarak yaklaşık yüzde 4 seviyesinde kaldı. Bununla birlikte, kişisel koruyucu ürünler için ortalama tarife oldukça yüksek seyretti.