Geçiş Ücreti Tespit Tutanakları
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Geçiş Ücreti Tespit Tutanakları (68 Seri Nolu Tebliğ)” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 20.01.2022 tarihli yazısına atıfla; Bakanlıklarınca ilgili gümrük müdürlüklerine iletilmek üzere gönderilen 332 adet (cilt) geçiş ücreti tespit tutanağının 179 adedinin Bakanlıklarına halihazırda iade edilmediği ve söz konusu tutanaklara ilişkin Bakanlıklarına bilgilendirme yapılmadığı belirtilerek iade edilmeyen tutanaklara ilişkin yazıları eki listenin incelenerek Bakanlıklarına gönderilmemiş olan 179 adet Geçiş Ücreti Tespit Tutanağına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasının talep edildiği anımsatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çeşitli yazılarında gümrük idarelerine iletilmek üzere Bölge Müdürlüklerine gönderildiği belirtilen Geçiş Ücreti Tespit Tutanaklarının anılan Bakanlığa iadesi ile ilgili olarak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilen ve Genel Müdürlüğe de bilgi için iletilen muhtelif yazıların tetkikinde; mezkur tutanaklardan iade edilmeyenlerin bulunamadığı, tespit edilemediği veya arşiv taramasında rastlanılmadığı gibi hususlara yer verildiği iletildi.

Bu çerçevede Bölge Müdürlüklerince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iade edilmeyen Geçiş Ücreti Tespit Tutanaklarının fazla sayıda oluşu ayrıca mezkur tutanakların resmi evrak niteliğinde olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, anılan Bakanlık tarafından 2013 ve 2014 yıllarında gümrük idarelerine iletilmek üzere Bölge Müdürlüklerine gönderilen Geçiş Ücreti Tespit Tutanakları ile ilgili olarak söz konusu tarihlerde Bölge Müdürlüğünce mezkur tutanakların dağıtımı yapılan gerek bağlantı gümrük idareleri gerekse de o tarihlerde Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan gümrük idareleri nezdinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 20.01.2022 tarihli yazısı da dikkate alınarak detaylı bir araştırma yapılması ve bu çerçevede iade edilmeyen tutanakların anılan Bakanlığa iadesinin sağlanarak sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi, iade edilemeyen tutanakların ise iade edilememe gerekçelerinin anılan Bakanlığa iletilmek üzere detaylı bir şekilde Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Diğer taraftan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 16.03.2021 tarihli yazısı ekinde alınan bağlantı gümrük idarelerine iletilmesini teminen ekli listedeki (EK-4) adetlerde Bölge Müdürlüklerine gönderilen "000.001-009.500" seri numarası aralığında düzenlenen güncellenmiş 190 adet (cilt) yeni basım Geçiş Ücreti Tespit Tutanağının gümrük idarelerince muhafazasına ilişkin olarak da gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Geçiş Ücreti Tespit Tutanağı Dağıtım Listesi için tıklayınız.