Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere İlişkin Japonya Uygulamaları

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri, “Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere İlişkin Japonya Uygulamaları” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nin yazısına atıfla, Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının yazısında, Japonya'da gıda ile temas eden kap, paket ve ambalajlara ilişkin olarak 1 Haziran 2020'de yürürlüğe giren mevzuat değişikliğine ilişkin olarak, sistemin yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren pozitif listede yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü iletildi.

27 Nisan 2022 tarihinde yeni bir taslak listenin duyurulduğu ve yabancı ilgililerin görüşlerinin alınabilmesini teminen oluşturulan İngilizce bir platform üzerinden 15 Temmuz 2022 tarihine kadar olası görüşlerin iletilebileceğinin belirtildiği ifade edildi.

Söz konusu yazıda, Japonya'ya gıda ihracatı konusunda ilgili tüm kurum, kuruluş, dernek ve firmaların görüş ve değerlendirmelerini iletmelerinin mümkün bulunduğu kaydedilerek, yeniden düzenlemeye konu bilgi ve başvuru süreçlerine https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25287.htm bağlantısı üzerinden erişilebildiği belirtildi.