Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi İlave Araç Ücreti

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi İlave Araç Ücreti” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği (İZGMD)'nin yazısına atıfla, 28.12.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Müşavirliği hizmetleri 2022 Yılı Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'in 5(1)-i maddesi Ek-1'deki tabloda yer alan İHR-8, İTH-14, TR-2, TR-4 ve ANT-4 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adet hizmete kadar uygulanır." ifadesinden beher beyannamede 10 adetten fazla olan araçlarda, İHR-8, İTH-14, TR-2, TR-4 ve ANT-4 hizmet kodları için 9 adet araç için mi 10 adet araç için mi uygulanması hususunda tereddüt oluştuğunun iletildiği belirtildi.

Bahsi geçen Tebliğ kapsamında; 1 inci araç için beyanname kapsamında verilen hizmetin türüne göre belirlenmiş olan hizmet kodu uygulanmalı, 1 inci araçtan sonraki 10 aracın her biri için (2 nci ila 11 inci araçlar) hizmetin niteliğine göre İHR-8/İTH-14/ANT-4 uygulanmalı, 12 nci ve sonraki araçlar içinse ücretin tarafların anlaşması ile belirlenmesi gerektiği iletildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

İZGMD'nin yazısı için tıklayınız.