Gümrükleme Evrakları

Gümrükleme Evrakları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak yürütülen ve gerçekleştirilen gümrük işlemleri, titizlikle takip edilmekte ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmektedir. Gerek ülkemiz içerisinde gerekse yabancı ülkelerde giriş çıkışlar belgelenmekte ve denetlenmektedir. Kritik yollar üzerinde olan ve sınırlarda teşkilatlanmış gümrük daireleri, disiplinli bir şekilde faaliyette bulunmaktadır. bu kapsamda dış ülkelere çıkışlar ve ülkemize girişler kontrol edilmekte ve tüm hareketlilik belgelenmektedir. Araç sahipleri, yolcular, ticarete konu mallar gümrük işlemlerinin içine dahil edilmektedir. Taşımacılık sektöründe gümrükleme firmaları ürünlerin kalitesine ve çeşidine göre paketleme ve depolama hizmeti sunmaktadır. Gümrük bölgelerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm işler için gerekli belge ve evraklar bulunmaktadır. Alınması gerekli izin ve ruhsatlar, zorunlu yasalar çerçevesinde işlem görür ve faaliyete geçer. Söz konusu gümrükleme evrakları anlaşmanın ve işin niteliğine göre farklılık gösterir. Örneğin ithalat temelli gümrükleme faaliyeti için, ithal eşyaya ait orijinal fatura, sigorta poliçesi, navlun faturası, ordino gibi belgeler gerekmektedir.

Gümrükleme işlemleri tüm yurt genelinde ciddi bir şekilde gerçekleştirilmek zorundadır. Aksi takdirde kaçakçılık gibi yasa dışı faaliyetler meydana gelebilir. Bu nedenle gümrükleme evrakları taraflarca hazırlanır ve gerekli yerlere teslim edilir. İhracat için gerekli belgelerden bahsedecek olursak; ihracata konu malın bulunduğu yerdeki İhracatçılar Birliği üyeliği, resmi Türkçe fatura, sağlık raporu, kontrol belgeleri gibi gümrükleme evrakları da taraflarca hazırlanmak zorundadır. Tüm bunların yanında vekaletname, Ticaret Odası faaliyet belgesi de hazırlanması gerekli belgelerdendir.

Bir ülkenin kalkınmasını sağlayan ithalat ve ihracat faaliyetlerinin tümünde geçerli gümrük işlemleri hem devletleri hem kişileri ilgilendirmektedir. Bu nedenle resmi olarak hazırlanması ve onaylanması zorunlu olan gümrükleme evrakları, niteliğine göre farklılaşmaktadır. İhracat temelli olan giriş çıkışlarda, evrak teslim formu, gümrük çıkış beyannamesinin teslimi, ürün ile ilgili GTİP tespiti, yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi gümrükleme işlemlerine dahil olan gümrükleme evraklarındandır. Yapılan tüm işlemler bilgisayar ortamında kaydedilmekte ve belgelenmektedir. Özellikle yurtdışına yapılan çıkışlarda ya da ülke içerisine alınan ürünlerde kayıt işleri daha ciddi anlamda hazırlanmakta ve yapılmaktadır. Ayrıca tüm iş ve işlemler uyulması zorunlu kanunlara göre gerçekleştirilmektedir.