Gürcistan Transit Geçişlerde Farklı Bir Çıkış Kapısının Kullanılması Halinde Ceza Uygulayacak

Gürcistan üzeri transit geçişlerde çıkış kapısının izin alınmadan değiştirilmesi halinde ceza uygulanacak.

Tiflis Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Gürcistan gümrük makamlarınca VTT evrakı üzerine yazdırılan sınır kapısı haricinde farklı bir kapıdan ülkenin terk edilmeye çalışılması halinde söz konusu durumun “kural ihlali” olarak değerlendirildiği ve 1000 Lari ceza yazıldığı ifade edildi.

Gürcistan makamları tarafından, Gürcistan içinde ve sınır kapılarında olağandışı yoğunluğun yaşandığı (yaşanacağı) dönemlerde geçici olarak ceza uygulanmadığı (uygulanmayabileceği), ön izin alınmadıkça artık mevcut uygulamadan taviz verilmeyeceği ve TIR sürücüsü tarafından beyan edilen çıkış kapısı haricindeki kapılardan çıkılmaya çalışılması halinde cezai müeyyideyle karşılaşılacağı paylaşıldı.

İlave olarak, yoğunluk olduğunda Gürcü gümrük makamlarının, istisnai olarak, belirli sınır kapılarına zorunlu yönlendirme de yapılabileceği bildirildi.
Diğer taraftan, kapı değişikliği yapmak isteyen nakliyecilerin, geçerli bir gerekçe ile Gürcistan gümrük makamına info@rs.ge e-posta adresi üzerinden başvurarak izin başvurusunda bulunabilecekleri ifade edildi.

UND tarafından; cezaya maruz kalınmaması için Gürcistan'ı transit geçişlerde, sürücülerin Gürcistan'a girişte ilgili memura mutlaka çıkış yapacağı kapıyı açık şekilde beyan etmesi, imza atılan kâğıdın kontrol edilmesi ve beyan edilen çıkış kapısının değiştirilmesi talebinin mutlaka ilgili e-posta hesabına yazılı olarak iletilmesi (onay alınmadan çıkışın yapılmaması) konusunda uyarı yapıldı.