Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Denetimi

Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı, “Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Denetimi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 31 Aralık 2021 tarihli Bakanlık Makamı Onayı kapsamında “Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri” sürecine ilişkin 1.8 no.lu Denetim Faaliyetinin (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) İç Denetmenlikçe gerçekleştirilmesinin uygun bulunduğu belirtildi. Söz konusu denetimin kapsamının “Bakanlığın gümrük muhafaza hizmetleri (havalimanları)” ile sınırlı olduğu aktarıldı.

Süreçlerin iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların başarılı olabilmesi için ilgili tarafların (kamu ve özel sektör) görüşlerinin alınmasının önem arz ettiği ifade edildi.

Bu kapsamda “Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri” sürecine ilişkin olarak; gümrüklü yer ve sahalardaki fiziki düzenlemelerin, altyapı, sistem, program ve iş akışlarının (giriş-çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrolü vb.) gümrük muhafaza hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı'na 20 Temmuz 2022 tarihine kadar bildirilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

İlgili yazı için tıklayınız.