İhracat Bedellerinin Tasarrufu Hakkında

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, “İhracat Bedellerinin Tasarrufu Hakkında” bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in yazısına atıfla, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'ne 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Ek-1'inci madde eklendiği ve bu madde ile "İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedellerinin yüzde 25'inin İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılması" zorunluluğunun getirildiği, sonrasında ilgili düzenlemenin "Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedellerinin en az yüzde 40'ı İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir." şeklinde değiştirilerek 18 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe konulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı ve TİM tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar ile temasa geçilerek düzenlemenin ihracatçı firmalar üzerindeki olası yansımalarının paylaşıldığı, Ticaret Bakanlığının yazısında bahse konu maddenin ihracatçı firmaların işlem ve faaliyetlerinde meydana getirdiği etkilerin analiz edilebilmesi ve bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde yeniden girişimde bulunulabilmesini teminen detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

İhracat bedellerinin yüzde 40'ının TCMB'ye satılması zorunluluğunun ihracatçı firmalara finansman bakımından etkilerinin 23 Mayıs 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerektiği bildirildi.