İhracat Yapmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

İhracat Yapmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Satılması istenen malların cins, isim, miktar, birim satış fiyatı, teslimat şekli ve toplam tutar bedeli gibi belgelerin beyan edilmesi için ihracat yaparken ilk olarak ticari faturaların düzenlenmesi gereklidir. Satıcı tarafından gönderilecek olan ticari faturalar, gerekli maliye kaşeleri ve noter tasdikleri ile ihracat yapmak isteyen kişiler tarafından düzenlenmelidir. Faturalar, ithalatçı ülkelerden gelen taleplere göre Ticaret Odası tarafından uygun şekilde onay alabilir.

Proforma Fatura

Anlaşması yapılacak olan malın ihracatçı tarafından birim fiyatları, özellikleri ve satış koşullarının bildirildiği faturalar proforma fatura olarak adlandırılır. Bu faturalardaki asıl amaç teklifname niteliğinin yerine getirilmesidir.

Orjinal Faturalar

Satış işlemleri tamamen sona erdikten sonra orjinal fatura düzenleyerek, satış sözleşmesinin belgelenmesi ve sözleşmenin elle tutulur olduğuna dair kesin kararına varıldığı belge orjinal fatura olarak adlandırılır. İhracat ve ithalat yapılırken, gümrük işleminin gerçekleştirilmesi için sürekli olarak orjinal fatura aranmaktadır. Orjinal fatura düzenlendiği zaman ihracat yapacak olan taraf banka yolu ile ithalatçıya bu faturayı gönderebilir.

Konsolosluk Belgesi

Konsolosluk belgesi, yabancı ülkelere sevk edilecek olan mal veya malların menşeinin ortaya çıkartılmasını amaçlayan, ülke konsolosluğu tarafından onay alması gereken belgedir.

Navlun Fatura

CF ve CIF satışında satıcılar tarafından ödenmesi gereken bu faturalar malın satış faturası ile mal bedelinin belirlenmesinde yer alır. Faturanın halk arasında bilinen bir diğer adı ise navlun faturasıdır. Fatura ve belge üzerinde “navlu ödenmiştir” ifadesinin yer alması ihracat için gerekli olmaktadır.

Sigorta Belgesi

CIF ve CI teslimatına göre düzenlenen ihracat işlemlerinde sigorta belgesine ihtiyaç duyulur. İthalat yapacak olan kişinin vereceği bilgiler ve talimatlar ile birlikte sigorta belgesi doldurulmaya başlanır. Böylelikle malın ticari rizikolarına karşı sigortası temin edilmiş olur.

Koli Müfredat Belgeleri

İhraç yapılacak olan yüklü miktardaki malların fiyatı ve konteynırlardaki kaplayacağı yer ile ambalajlarının belirtildiği listeler koli müfredat belgeleri olarak adlandırılır. Bu listeler sayesinde gümrük tarafından hasar durumlarında sigorta şirketlerine hasar talebi dilekçesi bildirilebilir.

Çeki Listeleri

Çeki listeleri taşıt içerisine ne miktarda mal yüklendiğini paket, çuval ve ağırlık bazında

Eşya Ordinosu

Konşimento tarafından yazılmış olan malın kısmen veya tamamen çekileceğini belirten emir ve talimatlar eşya ordinosu belgelerinde açık bir şekilde belirtilmektedir.

Konşimento

Uçak, gemi ve tren ile yapmayı düşündüğünüz taşımacılık işlemlerinde malın taşınmak üzere teslim alındığını belirten belge konşimento belgesidir. Belge sayesinde taşıma hizmetlerinde yükümlülük ve sorumluluk tamamen taşıyanlara aktarılmaktadır.

Tır Karnesi

Taşıma yöntemi olarak tır sistemini tercih edecek olan firmaların odalardan talep edebileceği tır karneleri, araç içerisinde malların gümrük üzerindeki teminatlarını sağlayan belgelerdir. Taşınacak malların tamamlanması durumunda karneler odalara verilmektedir.

Sağlık Sertifikası

İhraç edilmesi düşünülen malın sağlık şartlarına uygunluğunu belirten sertifikalardır. Bitki ve bitkisel ürün ihracatı yapmayı düşünüyorsanız Bitki Sağlık Sertifikası, hayvan ve hayvansal gıdaların ihracatını yapmayı düşünüyorsanız Hayvanların Orijin ve Veteriner Sertifikası’na sahip olmanız gereklidir. Ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve üniversitelerin alakalı bölümlerinden bu belgeleri temin edebilirsiniz.

Standardizasyon Kontrol Belgesi

İhraç edilecek olan malların kanunlar çerçevesindeki tüzükleri ile uygulamalarda yer alan zorunlu standartlara uygun olup olmadığını belirtmesi için kullanılan belgedir. Bu belgeyi alabilmek için Dış Ticaret Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarından Kontrol Belgesi başvurusu yapılmalıdır.

Borsa Tescil Beyannamesi

Borsaya kote edilen malların listesi olarak nitelendirilen bu belge tarım ürünlerindeki gelir vergisi için gerekli olan bir belgedir. Gümrük tarafından tescilden önce bu belge ihracat yapacak kişilerden istenmektedir.