İhracı Kayda Bağlı Buğday ve Bulgurun İhracat Prosedüründe Düzenleme Yapıldı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, “İhracı Kayda Bağlı Mallar” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 01.09.2018 tarih ve 30522 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/6) marifetiyle;

“Buğday kırıkları (Buğdaydan peletler GTİP: 1103.20.60.00.00; Buğday yassılaştırılmış taneler GTİP: 1104.19.10.00.11; Flokon halindeki taneler GTİP: 1104.19.10.00.12; Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.17.00.00; Yuvarlatılmış, GTİP: 1104.29.30.00.00; Sadece iri parçalar halinde ufalanmış GTİP: 1104.29.51.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.81.00.00)” eşyasının,

01.06.2021 tarih ve 31498 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/4) marifetiyle ise,

“Buğday İrmiği (GTİP: 1103.11)” ve “Bulgur (GTİP: 1904.30)” eşyalarının İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendiği anımsatıldı. Ayrıca 05.09.2018 tarih ve E.86179 sayılı ve 01.06.2021 tarih ve 64236223 sayılı Ticaret Bakanlığı talimatları ile mezkûr eşyaların ihracatının kayda alınmasında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin koordinatör olarak atandığı iletildi.

Öte yandan 25.05.2022 tarih ve 763107 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü talimatı ile söz konusu eşyaların ihracat prosedüründe düzenlemeye gidildiği belirtildi. Konu ile ilgili detayların öğrenilmesi ve gerekli evrakların temini için Genel Sekreterliğe başvurulması gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.