İhracı Kayda Bağlı Malların İhracat Prosedüründe Çeşitli Güncellemeler Yapıldı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, “İhracı Kayda Bağlı Mallar” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 04/06/2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/5) marifetiyle GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ve GTP: 4411 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar” eşyalarının İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendiği belirtildi.

Mezkûr ürünlerle ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen 10.06.2021 tarihli talimatta, bu eşyaların ihracatının kayda alınması ile ilgili Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin koordinatör olarak atandığı ve kayıt işlemlerinin yalnızca OAİB Genel Sekreterliğince gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan, 07.06.2022 tarihli Ticaret Bakanlığı talimatı ile söz konusu eşyaların ihracat prosedüründe çeşitli güncellemeler yapıldığı aktarıldı. Mevzu bahis eşyaların ihracatının kayıt işlemlerinde ibraz edilmesi gereken taahhütname örneğine yer verilerek, evrakların eksiksiz şekilde sunulmasının, kayıt işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilebilmesi açısından önem arz ettiği vurgulandı.

İlgili yazı için tıklayınız.

İlgili Taahhütname için tıklayınız.