İhracı Kayda Bağlı Malların Kayıt İşlemlerinde DİİB Numaralarının Kaydedilmesi Zorunlu Olacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, “DİR kapsamında ihracat evrakları (E-Birlik)” konulu bir yazı yayımladı.

Yazıda, 01.09.2018 tarih ve 30522 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/6) marifetiyle “Buğday Kırıkları (Buğdaydan peletler GTİP: 1103.20.60.00.00; Buğday yassılaştırılmış taneler GTİP: 1104.19.10.00.11; Flokon halindeki taneler GTİP: 1104.19.10.00.12; Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.17.00.00; Yuvarlatılmış, GTİP: 1104.29.30.00.00; Sadece iri parçalar halinde ufalanmış GTİP: 1104.29.51.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.81.00.00)” ve “Mısır Kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın, Yuvarlatılmış GTİP: 1104.23.40.00.00; Diğerleri - GTİP:1104.23.98.00.00) eşyaları; 28/09/2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7')'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2018/8) marifetiyle “Pirinç (GTİP:1006) eşyası; 01.06.2021 tarih ve 31498 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/4) marifetiyle ise “Makarna (GTP: 1902) (söz konusu gtp'nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil)”, “Buğday İrmiği (GTİP: 1103.11)” ve “Bulgur (GTİP: 1904.30)” eşyaları İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendiği anımsatıldı. Ayrıca 05.09.2018 tarih ve 01.06.2021 tarih ve 64236223 sayılı Ticaret Bakanlığı talimatları ile mezkûr eşyaların ihracatının kayda alınmasında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin koordinatör olarak atandığı belirtildi.

Öte yandan, 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; makarna, un, bulgur, buğday irmiği ve buğday kırıkları ihracatı öngörülen dahilde işleme izin belgeleri (DİİB) kapsamında önce buğday ithalatı; mısır kırıkları ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında önce mısır ithalatı; parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB'ler kapsamında ise önce çeltik veya kargo pirinç ithalatı gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu doğrultuda, anılan ürünlerin DİR kapsamındaki ihracatına yönelik kayıt işlemlerinde ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesinin kontrol edilmesi gerektiği, kontrol işlemlerinin hızlandırılabilmesi adına E-Birlik “Ek Bilgi–44.Hane” hanesine DİİB numaralarının kaydedilmesinin zorunlu hale getirildiği ve söz konusu belge numaralarının eksiksiz ve doğru şekilde beyan edilmesinin büyük önem arz ettiği bildirildi.

DİİB numaralarının ilgili haneye XXXX/D1- XXXXX (yıl/D1-belge no) formatında girilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.