İnşaat Demiri İthalatına Uygulanan Önlemlere Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Başlatıldı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, “ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, Türkiye menşeli “inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana telafi edici vergi önlemi ve antidamping önlemi uygulandığı anımsatıldı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması ile DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre ABD makamları tarafından önlemlerin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla 1 Haziran 2022 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatıldığı, mezkur soruşturma sonucunda bahse konu önlemlerin yürürlükten kalkmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.

ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olduğu, ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Bu çerçevede, adı geçen ABD'li kurumlar tarafından 1 Haziran 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirimlerle, Türkiye menşeli “inşaat demiri” ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturmasının (sunset review) başlatılmış bulunduğu aktarıldı.

Bahse konu açılış bildirimlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bu süreçte ITA ve ITC, ilgili taraflarca verilen cevapların “yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verdiği iletildi. Bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için normalde ülke hükümetinin yanı sıra, soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların (soruşturma açılışından önceki son 5 sene içerisinde ABD'ye gerçekleştirilen soruşturma konusu ürün ihracatının en az yüzde 50'sini gerçekleştiren firmaların) da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerektiği aktarıldı. İhracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların “tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda, ABD otoritelerince “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebildiğine dikkat çekildi. Hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda, mezkur otoriteler soruşturmaya ilişkin kararlarını “mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak almaktadır. Bu çerçevede firmalarımızca, soruşturmaya taraf olunması ve cevaplandırılması gereken soruların yanıtlandırılması büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Bu itibarla, dampingin/sübvansiyonun mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA'nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Haziran 2022) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerektiği bildirildi. Taraf olunmasını müteakip ilgili tarafların “tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Haziran 2022) 30 gün içerisinde ABD'nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC'nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Haziran 2022) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 30 gün içerisinde ise ekte kayıtlı Resmi Gazete'de yayımlanan soruları cevaplayarak ITC'ye iletmeleri gerektiği belirtildi.

Ayrıca, nihai gözden geçirme soruşturması çerçevesinde ABD makamlarına sunulacak olan her tür dokümanın http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.3.2.3 adresinde yer alan yazı ve sunuş formatına uygun olması gerektiğine dikkat çekildi.

Bu itibarla, soruşturmaya taraf olup olunmayacağına ilişkin bilginin 7 Haziran 2022 tarihine kadar OAİB'e (ayrıca karaosmanogluz@oaib.org.tr adresine) iletilmesi gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

İlgili açılış bildirimi için tıklayınız.