İnşaatta Kullanılan Liflerin İthali ve Tesliminde Uygulanması Gereken KDV Oranı

Gelir İdaresi Başkanlığı “5503.40.00.00.11 GTİP numarası kapsamındaki malın ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 16 Kasım 2021 tarihli özelge talep formunda, inşaat sektöründe beton içerisinde mukavemet artıran Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) "5503.40.00.00.11 İnşaatta kullanılanlar" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen makro ve mikro sentetik lifler isimli eşyanın Şirket tarafından ithali ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüşünün talep edildiği belirtildi.

KDV oranlarının, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesinin öngörüldüğü iletildi.

Bu kapsamda, KDV oranlarının, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için yüzde 18 olarak belirlendiği aktarıldı.
Söz konusu BKK eki II sayılı listenin 3 üncü sırasında "İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.)" yer aldığı ifade edildi.

Diğer taraftan, TGTC'nin 55. faslında "Sentetik ve suni devamsız lifler" tanımlanmıştır. Bu fasla ait "55.03 Sentetik devamsız lifler (kadre edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış)" tarife pozisyonunda "5503.40.00.00.11 İnşaatta kullanılanlar" GTİP numarası da sayıldığı iletildi.

Buna göre, TGTC'nin "5503.40.00.00.11 İnşaatta kullanılanlar" GTİP numarasında yer alan eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin 3 üncü sırasında sayılan mensucat kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, ithal veya tesliminin genel oranda (yüzde 18) KDV'ye tabi tutulması gerektiği bildirildi.

İlgili özelge için tıklayınız.