İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB), “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 18 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Resmî Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz/bombeli emniyet camları ve diğer düz/bombeli emniyet camlar için kilogram başına gümrük kıymeti 4 dolar, kurşuna dayanıklı olanlar için 4,5 dolar olarak belirlendiği anımsatıldı. Bu kapsamda "2010/7 numaralı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in yürürlükten kaldırıldığı ifade edildi.

İthalatta gözetim uygulamasının, ithalat sırasında yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat üzerinden hesaplanan vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla ithalata konu eşyanın vergiye konu olacak değerinin belirli bir tutarda olmasını kapsadığı belirtildi.

İlgili yazı için tıklayınız.