Japonya Türk Menşeli Fındıkları ‘Denetlemeye Tabi Ürünler Listesi’ne Ekledi

Karadeniz İhracatçı Birlikleri, “Japonya'ya Fındık İhracatında Aflatoksin Denetimi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Tokyo Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 20 Haziran 2022 tarihli yazısında; Türkiye'den Japonya'ya ihraç edilen fındıklara yönelik olarak yapılan denetimlerde 10 μg/kg'nin üzerinde aflatoksin tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle Türkiye menşeli fındıkların aflatoksin içeriği açısından “denetlemeye tabi ürünler” listesine eklendiği ifade edildi.

Bu kapsamda Japonya'ya ihracatın sekteye uğramamasını teminen ihracatçıların konuya azami özen göstermelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

İlgili yazı için tıklayınız.