Kereste ve Tomrukların İhracat Kaydı Başvuru İşlemleri

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) “İhracı Kayda Bağlı Mallar” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (ihracat: 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/2) marifetiyle Orman Ağacı Tomrukları (GTP: 4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'in ekinde yer alan ihracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere) eşyasının; 04.06.2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) marifetiyle ise Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere) eşyası İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendiği anımsatıldı.

Söz konusu eşyaları ihtiva eden her beyannamenin tüm ihracat rejimleri için, Ticaret Bakanlığı tarafından koordinatör olarak görevlendirilen OAİB Genel Sekreterliğince kayıt altına alınacağı belirtildi.

Öte yandan Genel Sekreterlikçe kayıt altına alınacak ihracat işlemleri için kullanılması gereken evrakların Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Taslak Beyanname ve İhracat Faturası olduğu, dilekçe ve taahhütname örneklerine de bu yazıda yer verildiği aktarıldı.

Buna ek olarak, Türkiye'de yetişmeyen ağaç türlerinden kerestelerin hammaddesinin ithal edildiği ibraz edilecek ithalat beyannamesi ile tevsik edileceği, ayrıca bu işleme mahsus Taahhütname 2'nin de evraklar arasına ekleneceği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

İlgili belgeler için tıklayınız.