KKDF Hakkında Duyuru

KKDF Hakkında Duyuru

Resmi Gazete tarafından yayınlanan duyuru ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintilerinde yapılan ekli kararın yürürlüğe konulmasına, Maliye Bakanlığının 1/4/2015 tarihli 31694 sayılı yazısı sebebiyle Bakanlar Kurulu tarafından karar verilmiştir.