Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü, 6 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Aldı

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü daha önce 2 olan akredite metot sayısını 6 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 8 analiz metoduna çıkardı.

Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü, 16.07.2019 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuştu.

18 Mayıs 2022 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 2 olan akredite metot sayısını 6 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 8 analiz metoduna çıkardı.

Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar şöyle:

Petrol Laboratuvarında;

Fuel Oil, Artık Denizcilik Yakıtları; Kükürt (S) Miktarı Tayini-Enerji Ayırmalı X-ışını Floresans Spektrometre Yöntemi TS EN ISO 8754

Baz Yağı; Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması TS EN ISO 3104

Baz Yağı; Viskozite İndisi Hesaplanması TS ISO 2909

Temel Kimya-Polimer Laboratuvarında;

Plastikler-HDPE(Yüksek Yoğunluklu Polietilen); Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile Erime Sıcaklığının Belirlenmesi TS EN ISO 11357-1, TS EN ISO 11357-3

Gıda Laboratuvarında;

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar, Ayçiçek Yağı-Hint Yağı; Kırılma İndisi Tayini TS EN ISO 6320

Metal Laboratuvarında;

Metalik Malzemeler Östenitik Paslanmaz Çelikler; Optik Emisyon-Spektral Analiz Deneyi Karbon (C), Krom (Cr), Nikel (Ni) Elementlerinin Tayini ASTM E1086

Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlükleri 146 olan akredite metot sayısını 2022 yılı Mayıs ayı itibarı ile 152 metoda çıkardı.

Laboratuvarların akreditasyon sürecinde son durumları şu şekilde:

LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara

İzmir

Bursa

Mersin

İstanbul

Kocaeli

İskenderun

TOPLAM

AKREDİTE METOT SAYISI

25

38

14

14

53

8

-

152