Küresel İmalat PMI Mayıs’ta Hafif İyileşme Gösterdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Dünyadaki İmalat PMI Gelişmeleri ile ilgili Mayıs 2022 Raporunu yayınladı.

Küresel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan'da 52,3 ile 20 ayın en düşük değerini aldıktan sonra Mayıs'ta 0,1 puanlık hafif bir iyileşme ile 52,4'e yükseldi.

Öte yandan Üretim Endeksi aylık 1,1 puan artmasına rağmen 49,7 ile Mayıs'ta 50,0 eşik değerinin altında kaldı ve üretimde üst üste ikinci ay düşüşe işaret etti.

Üretimdeki durağanlığın nedenleri arasında talepteki zayıflama, tedarik zincirlerindeki aksamalar, yüksek enflasyonist baskı, Ukrayna'daki savaş ve Çin imalat sektöründeki daralma ön plana çıktı. Çin hariç Üretim Endeksi 52,7 olarak açıklandı.

Yeni İhracat Siparişleri Endeksi 0,4 puan düşüşle 47,9'a gerileyerek dünya ticaretinde daralmanın hızlandığını ortaya koydu.

İmalat PMI hesaplanan 31 ulusal ekonomiden 27'si Mayıs'ta büyüme bölgesinde kaldı. Ancak bunlardan 19'unda endeks önceki aya göre azalarak ivme kaybı sinyali verdi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Mayıs'ta 49,2 ile yatay seyretti. Üretim ve toplam yeni siparişlerde ivme kaybı sürerken ihracat siparişlerinde son 2 yılın en belirgin düşüşü yaşandı. Fiyat ve tedarik baskılarında hafifleme sinyalleri görüldü.

Avrupa'da enflasyonist baskılar artarken yeni siparişler son 2 yılda ilk kez daraldı
Mayıs'ta Euro bölgesi İmalat PMI 0,9 puan azalarak 54, ile son 1,5 yılın en düşük değerini aldı. Yeni siparişler haziran 2020'den beri ilk kez azalırken üretim artışı sınırlı kaldı. Tedarik sorunları ile fiyat ve talep yönlü baskılar, firmaların güvenini sınırladı.

Euro Bölgesi'nde İmalat PMI hesaplanan ülkelerden 6'sında Almanya ve İspanya hariç endeks imalat sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret etti. Hollanda, Avusturya ve İrlanda ivme kaybına rağmen diğer ülkelerden pozitif ayrıştı.

Son 7 ayın en düşük üretim artışını kaydeden Birleşik Krallık'ta enflasyon yüksek seyrini korudu ve talep yavaşladı. Ukrayna savaşının etkisiyle İmalat PMI Polonya'da daralma bölgesine düşerken Çekya'da ise son 19 ayın en düşük seviyesine indi.

Asya-Pasifik'in büyük bölümünde imalat sanayi aktivitesi yavaşlarken Çin'de daralma hız kesti
Asya-Pasifik bölgesinin büyük bir kısmında imalat sektörü büyüme bölgesinde kalmasına rağmen önceki aya göre yavaşladı. En yüksek PMI değerinin hesaplandığı Avustralya'da da ivme kaybı görüldü.

Çin'de üretim ve yeni siparişler gerilemeye devam etse de düşüş önceki aya kıyasla hız kesti.

Ham madde temin sorunları ve Çin'in salgın önlemleri nedeniyle Tayvan'da iktisadi faaliyet durgunlaştı ve üretim son 2 yılın en sert düşüşünü kaydetti.
Benzer bir tablo, üretimin üst üste iki ay daralma sergilediği Güney Kore için de söz konusu oldu.

Japonya'da tedarik zinciri sorunları ve enflasyonist baskılar talebi zayıflattı. Bu durum üretim ve yeni siparişlerin ivme kaybetmesine yol açtı.

Rusya'nın ihracatındaki sert daralmaya rağmen üretim ve toplam yeni siparişlerde düşüş hız kesti, enflasyonist baskılar hafifledi.

ASEAN ülkelerinde üretim ve yeni siparişler Nisan ayına göre bir miktar yavaşladı. Büyümenin önceki aya göre güçlendiği tek ASEAN ülkesi Vietnam oldu.

ABD'de talep ivme kaybetti; Kanada ve Brezilya'da faaliyet koşulları güçlendi
Mayıs'ta ABD İmalat PMI aylık bazda 2,2 puan azalarak son 4 ayın en düşük seviyesi olan 57'ye geriledi. Üretim ve yeni siparişlerde büyüme yavaşlarken maliyet enflasyonu hızlandı. Buna rağmen istihdam güçlü seyrini korudu.

İmalat PMI'ın ABD'ye çok yakın (56,8) gerçekleştiği Kanada'da üretim artışı güçlenirken enflasyonist baskılar hafifledi.

Meksika'da İmalat PMI Ekim 2019'dan bu yana ilk kez 50'yi aştı. Güçlenen istihdam artışı ile tedarik zinciri bozulmaları bu artışta etkili oldu. İhracatta iyileşme sinyallerine rağmen toplam talepte zayıflık devam etti.

Brezilya'da üretim ve siparişler ivme kazanırken PMI son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tedarik sorunları, Ukrayna savaşı ve Çin'deki sıkı tedbirler nedeniyle yüksek maliyet baskısı sürdü.

İmalat PMI'ın hesaplandığı diğer Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya'da ise sektör bir önceki aya göre ivme kaybetmesine rağmen Mayıs itibarıyla son 11 aydır büyüme eğiliminde.