Limanlarda 1 Milyon 71 Bin 176 TEU Konteyner Elleçlendi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2022 yılı Mayıs ayı konteyner istatistiklerini yayımladı.

2022 yılı Mayıs ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre önemli bir değişim olmayarak 1 milyon 71 bin 176 TEU olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 5 milyon 325 bin 678 TEU olarak gerçekleşti.

İthalat amaçlı konteyner boşaltmaları yüzde 4,6 arttı
Mayıs ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 817 bin 476 TEU oldu. Mayıs ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 371 bin 223 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 446 bin 254 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri yüzde 10,9 azaldı
2022 yılı Mayıs ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 174 bin 609 TEU oldu. Mayıs ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 79 bin 91 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti
2022 yılı Mayıs ayında Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 247 bin 493 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 169 bin 603 TEU' sunu (yüzde 68,5'ini) dış ticarete konu konteynerler, 64 bin 890 TEU'sunu (yüzde 26,2'sini) transit konteynerler ve 12 bin 999 TEU' sunu da (yüzde 5,3'ünü) kabotajda taşınan konteynerler oluşturdu. Ambarlı Liman Başkanlığını 176 bin 155 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı ve 171 bin 430 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı takip etti.

2021 Mayıs ayında 15 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşti. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 867 bin 12 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarda elleçlenen toplam konteynerlerin yüzde 80,9'unu oluşturdu.

En fazla konteyner elleçlemesi İsrail ile yapılan taşımalarda gerçekleşti
İsrail, 2022 yılı Mayıs ayında 99 bin 242 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. İsrail'i sırasıyla 98 bin 796 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalar ve 90 bin 813 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar takip etti.

En fazla konteyner yüklemesini Mısır'a giden konteynerler oluşturdu
2022 yılı Mayıs ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 39 bin 846 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 90,7'si (36 bin 144 TEU' su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır'ı sırasıyla, 33 bin 571 TEU ile İspanya'ya ve 31 bin 364 TEU ile Yunanistan'a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltmasını İsrail'den gelen konteynerler oluşturdu
2022 yılı Mayıs ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 62 bin 660 TEU ile İsrail'den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 89,1'i (55 bin 837 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail'i sırasıyla, 57 bin 184 TEU ile Yunanistan'dan ve 41 bin 137 TEU ile Mısır'dan gelen konteyner taşımaları takip etti.