Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Sektörüne Yönelik Destek Genelgesi Yayınlandı

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge Yayınlandı.

Genelge ile Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın İkinci Kısmının “Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları” başlıklı Beşinci Bölümünün uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

İlgili Genelge için tıklayınız.