Malezya’dan İthalatlarda Vergi Oranı İthalatçının Lehine Olan Anlaşmanın Tercihli Tarifesinden Yararlanılacak

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Gümrük Müşavir Dernekleri tarafından yayımlanan “TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Hakkında” ortak yazıya cevabi yazı yayımladı.

Yazıda, Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 7 Temmuz 2022 tarihli dilekçeye atıfla;

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında belirlenen indirimli vergi oranları ile (Örnek GTİP 0307.4338.00.00), İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşmasında belirlenen indirimli vergi oranlarının aralarında farklar olduğu belirtilerek, Malezya'nın aynı zamanda TPS-OIC Anlaşmasına da taraf olması sebebiyle; Malezya'dan gerçekleştirilecek ithalatlarda hangi Anlaşmanın ve vergi oranlarının seçileceği hususunda tereddüt yaşandığı aktarıldı.

Yazıda devamla, ikili/çok taraflı bir tercihli ticaret düzenlemesi çerçevesinde belirlenen tercihli rejimden yararlanılma koşullarına değinildi:

-Eşyanın o anlaşma kapsamında olması,

-Eşyanın o anlaşma kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde menşeli olması,

-Eşyanın menşeli olduğunu gösteren o anlaşma çerçevesinde belirlenmiş geçerli bir menşe ispat belgesine sahip olması,

-Eşyanın anlaşma yapılan ülkeden doğrudan nakledilmiş olması (Doğrudan Nakliyat Kuralı).

Bu bilgiler ışığında; her iki Anlaşmanın da uygulamada kullanılmaya devam edeceği ifade edildi.

Malezya'dan yapılacak ithalatlarda her iki Anlaşmadan hangisinin vergi oranı ticaret erbabı lehine ise, o Anlaşmanın tercihli tarifesinden yararlanılması gerektiği ve o Anlaşma çerçevesinde belirlenmiş ilgili Menşe İspat Belgesinin ibraz edilmesi gerektiği bildirildi.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün yazısı için tıklayınız.

Gümrük Müşavir Derneklerinin yazısı için tıklayınız.