Merkezi İklimlendirme Ürünlerine Uygulanacak Anti Damping Belli Oldu
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/17) yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/34) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8418.69 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Diğerleri - yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)” ürününe yönelik olarak başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Karar
Soruşturma neticesinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verildi. Uygulanmasına karar verilen Dampinge karşı önlem 5 (Beş) yıl yürürlükte kalacak.

Buna göre tahsil edilecek dampinge karşı önlem şu şekilde;Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.