TürkçeTR İngilizceEN

Mevzuat

Güncel mevzuatlar hakkında bilgi edilebilirsiniz.

Resmi Gazete
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanması
#İthalatta #İlave #Gümrük #Vergisi Uygulanmasına İlişkin #Kararda #Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867) 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına...
22 Nisan 2021
Resmi Gazete
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik
20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 4/12/2018 Tarihli ve 2/2018 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/1/2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkın...
22 Nisan 2021
Resmi Gazete
Türkiye Cumhuriyeti İle Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayı...
22 Nisan 2021
Resmi Gazete
Türkiye Cumhuriyeti İle Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Ha...
22 Nisan 2021
Resmi Gazete
Vergi Güncellemeleri
22.04.202 /31462 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3867 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden İlave Gümrük Vergilerinde yapılan düzenlemeye ilişkin güncelleme yayınlanmıştır. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir...
22 Nisan 2021