TürkçeTR İngilizceEN

Mevzuat

Güncel mevzuatlar hakkında bilgi edilebilirsiniz.

Resmi Gazete
BREXİT SONRASI YENİ GÜMRÜK VERGİ ORANLARI
Birleşik Krallık Hükümeti'nin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen Geçiş Dönemi sonrasında 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanması öngörülen yeni gümrük vergisi oranları açıklanmıştır. Vergi oranları için link i tıklayabilirsiniz.
13 Temmuz 2020
Resmi Gazete
2020/16 Genelge İkinci El Veya Kullanılmış İş Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme Belgesi
Tescile tabi iş makinelerinin ikinci el veya kullanılmış olarak ihracının yapılabilmesi için söz konusu iş makinelerinin usulüne uygun bir şekilde tescil edilmiş olmaları ve ihracat esnasında ise söz konusu iş makinelerine ait ilgili kuruluşlardaki kayıtlarının kapatıldığına dair “İlişik Kesme Belgesi” veya “Kapatma Belgesinin” ibrazının aranması gerekmektedir. Kaynak:GGM
10 Temmuz 2020
Resmi Gazete
2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı
2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda; 1. Eşyanın söz konusu Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe şahadetnamesi serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında beyanname ekinde yer alıyorsa, A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu'nun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi, 2. A.TR dolaşım belgesiyle birlikte eşyanın mezkur Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe şahadetnamesinin Gümrük Yönetmeliği 38 inci maddesi kapsamında beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak koşuluyla gümrük idaresine sonradan ibraz edilmesi halinde, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu'nun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi, 3. A.TR dolaşım belgesinin gümrük idaresine sonradan ibraz edildiği esnada eşyanın menşeinin menşe şahadetnamesi ile tevsik edilmediği durumda ise eşyanın menşeinin beyannamede ne şekilde beyan edildiğine bakılmaksızın a) Gümrük Yönetmeliği 205/4 üncü maddesi gereğince mezkur Karar kapsamında tahsil edilmesi gereken EMY’nin Karardaki en yüksek had üzerinden hesaplanarak EMY ve buna tekabül eden vergilere ilişkin ek tahakkuk çıkarılması ve tahsil edilmesi, b) EMY ve buna tekabül eden vergilerin tahsil edilmesini müteakip “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu'nun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi, yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği bildirildi. Kaynak: GGM
10 Temmuz 2020
Resmi Gazete
SURİYE'YE Eşya İhracatında Kimyevi Tahlil
Suriye`ye ihraç amacıyla sevk edilen eşya için laboratuvar tahliline ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda belirtilen 2013/29 sayılı Genelge hükmünün uygulanmayarak söz konusu eşyanın tahlil sonucuna kadar bekletilmesi ile tahlil sonucunda herhangi bir sakınca bulunmadığının anlaşılması halinde eşyanın sevkine müsaade edilmesi, Tahlil sonucunda, eşyanın 2019/16 sayılı Genelge kapsamında "Suriye’ye İhracında Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi"nde yer aldığının tespit edilmesi halinde ise Gümrük Kanunu’nun 235/2 maddesi uyarınca cezai işlem tatbik edilmesi,
09 Temmuz 2020
Resmi Gazete
TSE İTHALAT DENETİM REHBERİ HAKKINDA
Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü “İthalat Denetim Rehberi” hakkında bir yazı yayımladı. Türkiye’deki üretim tesislerinde kullanılacak olan demonte halde ithal edilmek istenen ve tek bir seferde ithalat denetimi gerçekleştirilemeyen ürünler için rehberde yeni bir madde yazıldığı bildirildi. /yuklemeler/tse-2020-9-ce-denetim-rehberi.pdf
09 Temmuz 2020