TürkçeTR İngilizceEN

Mevzuat

Güncel mevzuatlar hakkında bilgi edilebilirsiniz.

Resmi Gazete
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Ekleri
20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/12/2019 Tarihli ve 1/2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3014)
25 Eylül 2020
Resmi Gazete
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik
**7 ayrı İthalat Rejimi Kararı ile 4 bin 720 ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bu ürünlerden 2 bin 969 tanesinin süresi 30 Eylül itibarıyla dolacaktiki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)sure 31/12/2020 uzatilmistir.
24 Eylül 2020
Resmi Gazete
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16)
23 Eylül 2020
Resmi Gazete
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Des
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23 Eylül 2020
Resmi Gazete
Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimya
Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)
18 Eylül 2020