TürkçeTR İngilizceEN

Mevzuat

Güncel mevzuatlar hakkında bilgi edilebilirsiniz.

Resmi Gazete
Ötv Güncellendi
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/3/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel ola...
25 Mart 2021
Resmi Gazete
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2021/15) ile Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/di...
25 Mart 2021
Resmi Gazete
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...
25 Mart 2021
Resmi Gazete
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2021/13) Tayland Krallığı menşeli/çıkışlı 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izola...
24 Mart 2021
Resmi Gazete
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2021/12) Kamboçya Krallığı menşeli ve/veya çıkışlı 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61 ve 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) ve 55...
24 Mart 2021
Resmi Gazete
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2021/8) ile Çin menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve v...
24 Mart 2021
Resmi Gazete
Türkiye Cumhuriyeti Ve Bosna-Hersek Arasında Sta
7310 Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun...
24 Mart 2021
Resmi Gazete
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/29)...
23 Mart 2021
Resmi Gazete
İthalat Rejimi Kararı Güncellemeleri
20.03.2021/31429 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3685, 3686 ve 3687 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına istinaden güncelleme yapılmıştır. Sisteminizin güncel olabilmesi için genel güncelleme almanız gerekmektedir...
22 Mart 2021
Resmi Gazete
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki 21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3690)...
20 Mart 2021
Resmi Gazete
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3687) Rep, kolza, aspir , ayçiçeği tohum ve yağlarında 1 Temmuz 2021'e kadar gümrük vergisi sıfırlandı...
20 Mart 2021
Resmi Gazete
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3686)...
20 Mart 2021
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz?